SGDP İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi” 22.09.2023 tarihli 80971419 sayılı SGK Genel Yazısı

8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartını sağlayanlar için 5 puanlık teşvikten yararlanılamaz.

5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi beş puanlık prim indirim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartını sağlayanlardan dolayı yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.

SGK Genelgesi için tıklayınız.