Defter Berat Yükleme Tarihleri Değişti

E-Defter Berat Verme Süreleri 10 Gün Uzatıldı

e-Defter ve berat dosyalarının oluşturulma, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek GİB onaylı halini alma süreleri,

  • Aylık Yükleme Tercihinde bulunan mükellefler açısından izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar yapılması gereken bu işlemler için 10 gün ilave süre tanınarak süre izleyen dördüncü ayın 10 uncu günü akşamına kadar,
  • Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde bulunan mükellefler açısından geçici vergi beyanında bulunulan dönemin sonuna kadar tanınan süre; 10 gün uzatılarak geçici vergi dönemini izleyen ayın 10 uncu günü sonuna kadar,

 uzatıldı.

Söz konusu değişiklik 2024/1 dönemi için oluşturulacak e-Defterlerden başlamak ve bu dönem ile bu dönemi takip eden dönemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kopyaların hala Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenmesi uygulamasında değişiklik yapılmamış, sadece Tebliğden “ikincil” ibareleri çıkarılmıştır. Bununla ilgili Teknik Kılavuzda güncelleme yapılması beklenmektedir.

21.05.2024 tarihi itibariyle e-Deftere geçme zorunluluğu olduğu halde e-Defter uygulamasına geçmemiş olan mükelleflerin e-Defter hesapları mükelleflere yapılacak bildirim tarihini izleyen ay başından itibaren olmak üzere re’sen açılacağı ve bu ay başından itibaren kâğıt ortamda tutulan defter tutulmaması gerektiği, tutulan kâğıt ortamdaki defterlerin geçersiz sayılacağı belirtildi.

Konu ile ilgili TÜRMOB Sirküler için lütfen tıklayınız.

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.