Kooperatiflerin Dış Denetimine İlişkin Yayınımız!!!