2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı

2023 YILI FATURA DÜZENLEME SINIRI

2023 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 4.400,00 TL’dir.

Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200,00 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar (440,00 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 4.400,00 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir.

Açıklamalar için tıklayınız.