Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimleri

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ KİMLERİ KAPSAR?

Ruhsat almış meslek mensuplarımızdan; çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışan ve 3568 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen işleri yapanlar, meslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli mesleki geliştirme eğitimine tabidir.

Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanan meslek mensuplarının ilgili dönemde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

 EĞİTİM MUAFİYETİ : Fiili olarak mesleğini icra etmeyen meslek mensupları eğitimlerden muaftır; ancak diledikleri takdirde eğitimlere katılabilirler.

 EĞİTİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ : Eğitim kapsamındaki meslek mensubunun bir takvim yılında en az 30 kredilik ve her üç takvim yılında en az 120 kredilik sürekli mesleki geliştirme eğitimi alması gereklidir. Bu eğitimlerin yıllık en az 15 kredilik ve her üç yılda en az 60 kredilik kısmının doğrulanabilir eğitimlerden elde edilmesi gerekir.