Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması Ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB); firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin olarak TCMB’ye yapmakla yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasının firma kapsamı yeniden düzenlendi.

Düzenleme kapsamında raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon Türk lirası ve üzerinde olma veya geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon Türk lirası ve üzerinde olma şeklinde değiştirildi.

Öte yandan yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan Duyuru ile 2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verildi.

Konuyla ilgili TÜRMOB Sirküler için tıklayınız.

–– Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik