Gecikme Zammı- Gecikme Faizi- Pişmanlık Zammı Ve Tecil Faizi Oranı Artırıldı

KONUESKİ ORANYENİ ORAN14/11/2023 TARİH VE 32369 SAYILI RESMİ GAZETE
GECİKME ZAMMIAYLIK % 2,5AYLIK % 3,5CUMHURBAŞKANI KARAR NO: 7782
GECİKME ZAMMIAYLIK % 2,5AYLIK % 3,5CUMHURBAŞKANI KARAR NO: 7782
PİŞMANLIK ZAMMIAYLIK % 2,5AYLIK % 3,5CUMHURBAŞKANI KARAR NO: 7782
TECİL FAİZİYILLIK % 24YILLIK % 366183 SAYILI KANUN 7 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

Yeni oranlar 14.11.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

–– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)