Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarlarının Kontrolü Hakkında SGK Genel Yazısı

Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen "çalışma izin" belgelerinde, yabancının çalışacağı mesleğin belirlenmiş olduğu halde, yabancıyı istihdam eden/edecek işverenler tarafından Kuruma bildirilen mesleklerin uyumlu olmadığı, yine çalışma izin belgelerinde yer alan yabancının alacağı ücret ile ilgili işverenlerin Kuruma bildirdiği aylık sigorta primine esas kazançlarının (SPEK) farklılıklar arz ettiği, çalıştırılacak yabancılar için belirlenen / taahhüt edilen ücretlerin altında SPEK beyan edildiği, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013-11 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere, çalışma izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının mesleği ve ödenecek ücret, işyeri, çalışacağı adres gibi kriterler değerlendirilerek verildiğinden ve verilen çalışma izni kısmi süreli ise bu durum da belgede belirtildiğinden, bunların izin belgesinde belirtilen işyeri ve işveren tarafından yine belgede belirtilen ücret tutarından az olmamak üzere kısmi süreli çalışma olup olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak SG Kurumuna bildirimlerinin yapılmasının sağlanmasının uygun olacağı, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015-25 sayılı Genelgesinin 1.2.3 ve 1.2.3.1 maddelerindeki uygulama esas alınarak; yabancı çalışanların izin belgelerinin Bakanlıktan elektronik ortamda alınıp sorgulanmasının sağlandığı (başvuru şekli, başvuru türü, yabancı T.C. kimlik numarası, il, ad soyad, baba adı, görevi, izin başlangıç ve bitiş tarihi, işveren unvanı ve işyeri numarası, ücret ve iletişim bilgileri) ve il müdürlüklerince kullanılmaya başlanıldığından, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri /Hizmet Merkezleri tarafından ilgili veri paylaşım sisteminden bilgileri aylık bazda kontrol ederek izin bitiş tarihine kadar bildirimlerin çalışma izin belgesiyle uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi, eksik ücret bildiriminin tespiti halinde aradaki fark kadar işverenden ek tahakkuk istenmesi, düzeltilmemesi halinde ise resen düzenlenmesi gerektiği, Genel Yazıda belirtilmiştir.

Bu bağlamda müşterilerinizin/işverenlerinizin ileride idari para cezası ve teşvik iptalleri ile karşı karşıya kalmamaları için çalışma izni alınan çalışanın meslek kodunun, ücretinin ve çalışma sürelerinin doğru ve çalışma izni ile uyumlu olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarlarının Kontrolü Hakkında SGK Genel Yazısı için tıklayınız.