Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması Hakkında SGK Genel Yazısı

Özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet verdikleri gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulan geçici iş ilişkisinin 4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere uygun kurulmaması halinde özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından bildirimi yapılan sigortalıların bunlardan hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerin sigortalısı olarak sayılması gerektiği Çalışma Bakanlığı tarafından 03.11.2023 tarihli yazı ile talimatlandırılmıştır.

Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere uygun geçici iş ilişkisi kurulmadığının tespitinin sonucu olarak özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile bunlardan hizmet alan işverenlikler arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulamayacaktır. Bu kapsamda bulunup SGK da farklı şekilde işlem gören işverenlerimizin, sigorta prim teşvik, destek ile diğer hak ve yükümlülük bakımından mağduriyet yaşamaması için Çalışma Bakanlığının ilgili talimatı uyarınca gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz..

Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması SGK Genel Yazısı için tıklayınız.