Anonim Ve Limited Şirketlerin En Az Sermaye Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Artırılıyor

25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7887 CK ile 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için ellibin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ikiyüzellibin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüzbin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beşyüzbin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Aynı Kanunun 580 inci maddesinin birinci fıkrasında Limited şirketler için onbin Türk Lirası olarak öngörülen ez az esas sermaye tutarı ellibin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Kararın,    1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş olmakla  birlikte  daha  sonra 26/11/2023  tarihli  ve  32381  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan DÜZELTME ile 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

DÜZELTME: 24/11/2023 Tarihli ve 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili