2024 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı

2024   yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 6.900 TL’dir. Bedeli 6.900 TL’den az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

Fatura vermeyen ve almayanlara 3.400 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar (680 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

E-arşiv   fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için   6.900  TL’yi  aşması  halinde,  faturaların  kağıt  fatura  yerine e-arşiv  fatura  olarak  düzenlenmesi gerekmektedir.

Vergi  mükellefi  olmayan  nihai  tüketici  mahiyetindeki  müşteriler  tarafından  T.C.  Kimlik  Numarası bilgilerinin  paylaşılmak  istenmediği  hallerde,  e-Arşiv  Faturalarında  alıcı  hesap  numarası  alanına “11111111111” girilebilecektir.

Konuyla ilgili açıklamalarımız için lütfen tıklayınız.