Örneklerle Enflasyon Muhasebesi ve Mesleki Dijital Dönüşüm Semineri İlçe Programı

9 Şubat 2024 Cuma günü Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak Seminer saati 14:00 olarak revize edilmiştir.