Emeklilik Sonrası Çalışmaya Devam Edecek Sigortalıların SGK Bildirim İşlemleri

Emeklilik hakkı olan çalışanların emekli olmak istemeleri halinde “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile işten çıkışı gerçekleştirilmelidir. İşten çıkışı yapılan sigortalı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvuru yaparak veya elektronik olarak e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra yeniden çalışmaya başlaması durumunda “8- Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Ancak burada dikkate edilmesi gereken en önemli husus, çalışanın emeklilik için başvuru yaptığı tarihi takip eden gün ve sonrası için SGDP işe girişinin yapılmasıdır.

 Emeklilik nedeniyle “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile işten çıkışı yapılıp, “8- Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilen sigortalıların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildirimi ise; işten çıkışı verilen tarihe kadar “1 No.lu Belge: Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil) “belge türü ile SGDP işe giriş tarihinden itibaren ise” 2 No.lu Belge: Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” belge türü ile yapılmalıdır. Ancak aynı ayda iki belge türünden yapılan toplam gün sayısı 30 günü geçerse, 1 gün için bu iki belge türünden birisi için 1 günlük “13 Diğer Nedenler” eksik gün kodu girilmelidir

TÜRMOB Sirküler için tıklayınız.