YÖNETİM KURULU

Başkan, başkan yardımcısı, sekreter üye, sayman ve üyelerden oluşmaktadır.

image

Şerif YILDIZ

Başkan
Özgeçmiş
Şerif YILDIZ / Başkan

Şerif YILDIZ, 1996 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans, İzmir Mali Müşavirler Odası ile Gediz Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında 2013 yılında Gediz Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında (MBA) yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek Lisans projesini “İşletme Finansı” alanında (İşletmelerde Finansal Risklerin Önlenmesinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Rolü, 2013) vermiştir. 1997-1998 yılları arasında askerlik görevini yerine getirmiştir. 1998-2011 yılları arasında TARİŞ Genel Müdürlüğünde Müfettişlik ve Yöneticilik yapmıştır. 2006 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM-CPA) olmaya, 2013 yılında Sermaye Piyasasında (SPK) bağımsız denetim yapmaya hak kazanmıştır. 2013 yılı itibariyle Kamu Gözetim Kurumu’nun (KGK) lisans vererek Türkiye genelinde yetkilendirdiği Bağımsız Denetçiler arasında yer almıştır. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bünyesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Yeni Türk Ticaret Kanunu konularında eğiticinin eğitimini almış, uzmanlık alanı ile ilgili seminerler vermiştir. Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Bilirkişi olarak, Kalkınma Ajanslarına sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesinde Bağımsız Proje Değerlendirme Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılında kurulan Ege Yönetim Danışmanları Derneği’nin kurucuları arasında yer almış ve söz konusu dernekte Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen bireysel vergi mükellefiyeti kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini; muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işler hakkında müşavirlik yapmak, inceleme, tahlil, denetim, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik işleri yapmak şeklinde sürdürmektedir. Ayrıca 2011 yılında kurduğu şirketinde (METOT Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta, bağımsız denetim hizmetlerinin yanısıra KOBİ ölçeğindeki şirketlere Maliyet, Bütçe ve Finansal Raporlama / Kurumsallaşma ve Kurumsal Yeniden Yapılanma / İnsan Kaynakları ve Çalışma Hukuku / Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi konularında müşavirlik hizmeti sunmaktadır. Şerif YILDIZ evli ve üç çocuk babasıdır.

image

Fatma KARAKAN

Başkan Yardımcısı
Özgeçmiş
Fatma KARAKAN / Başkan Yardımcısı

1967 Malatya doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye-Muhasebe bölümünden mezun olmuştur. İzmir’de çeşitli şirketlerde Muhasebe ve Finans müdürlüğü ve yöneticiliği yaptıktan sonra 2005 yılından itibaren bağımsız olarak kendi bürosunda mali müşavirlik yapmaya başlamıştır. İzmir SMMM Odası Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Sekreterliği, Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü İktisadi İşletmesi Saymanlığı, İZSMMMO Disiplin Kurulu Sekreterliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

image

Mehmet KUZU

Yönetim Kurulu Sekreteri
Özgeçmiş
Mehmet KUZU / Yönetim Kurulu Sekreteri

24.09.1962 İzmir doğumlu olup, Yüksek Lisansını İzmir Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır.1981 yılından beri muhasebecilik mesleğini icra etmektedir. 12 yıl Odamızın Denetim Komitesinde görev almıştır. İZSMMMO Hizmet ve Eğitim İşletmesinde meslek hukuku dersini vermiştir. 2006-2010 yılları arasında İZSMMMO Hizmet ve Eğitim İşletmesi’nde Sekreter olarak görev yapmıştır.2010-2016 İzmir SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

image

Şehriban ÇÖRDÜK

Sayman
Özgeçmiş
Şehriban ÇÖRDÜK / Sayman

1973 Çorum doğumludur. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İ.İ.B.F. Maliye bölümünden mezun olmuştur. 2001 yılından itibaren SMMM olarak faaliyetini sürdürmektedir. 2006-2010 yılları arasında Meslektaşlararası Sosyal Dayanışma Komitesi Başkanı, 2013-2016 dönemi İZSMMMO Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Saymanı, 2016-2019 döneminde TESMER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Saymanı olarak görev yapmıştır.

image

Namık PEKER

Koordinatör Üye
Özgeçmiş
Namık PEKER / Koordinatör Üye

1971 Karşıyaka doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans mezunudur. Serbest olarak büro faaliyetine devam etmektedir. Odanın çeşitli komitelerinde başkanlık ve başkan yardımcılıkları, Alsancak Semt Temsilciliği başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2016-2019 döneminde İZSMMMO Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Sekreterliği, 2019-2022 döneminde İZSMMMO Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

image

Ertuğrul DAVUDOĞLU

Üye
Özgeçmiş
Ertuğrul DAVUDOĞLU / Üye

1964 Erzurum doğumlu evli ve 2 çocuk babasıyım. Babamın memuriyetinden dolayı önce Antalya sonra da 1980 yılından itibaren İzmir'de ikamet etmekteyim. 1982 yılında muhasebe bürosunda çalışmaya başlayarak mesleğe ilk adımımı attım. 1986 yılında kendi ofisimi kurdum. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasında farklı dönemlerde Kurumlarla ilişkiler Komitesi, Denetim Komitesi ve Eğitim Yardımı Komitelerinde görev aldım. Halen İzmir Alsancak'ta bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofisinde mesleğimi sürdürmekteyim.

image

Beyazıthan GÜNGELEN

Üye
Özgeçmiş
Beyazıthan GÜNGELEN / Üye

1963 Ödemiş doğumludur. Torbalı Kazım Paşa İlkokulu’nda başlayan ilköğrenimini Ödemiş Zafer İlkokulu’nda bitirdi. 1980 yılında Ödemiş Lisesi’nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F 1985 mezunudur. Bir dönem İzmir SMMM Odası Kahramanlar Temsilciliği görevinde bulundu. 1982 yılında stajyer olarak başlamış olduğu mesleğini 1988 -2000 yılları arasında bağımlı çalışarak Muhasebe ve Finans Müdürü görevlerinde bulundu. 2000 yılı Aralık ayından beri kendine ait büroda mesleğine devam etmektedir.

image

Mehmet DOĞAN

Üye
Özgeçmiş
Mehmet DOĞAN / Üye

07.12.1958 Gaziantep Nizip doğumlu olup, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep de tamamladıktan sonra, 1979 -1984 yıllarında 9 Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü tamamladım. Mesleğime üniversite öğrencisi olduğum dönemde hem okuyup hem çalışarak başladım. Askerlik dönemini bitirdikten sonra 1987/1996 yıllarında özel şirkette Muhasebe Müdürlüğü yaptım.1996 yılında kendi ofisimi açarak mesleğime bugüne kadar devam etmekteyim. Evliyim 2 çocuk babasıyım. Mali Müşavir olan oğlum Şan Eylem Doğan ile birlikte mesleğimize devam ediyorum.

image

Doç.Dr. Erhan YAŞAR

Üye
Özgeçmiş
Doç.Dr. Erhan YAŞAR / Üye

1985 yılında İzmir'de doğdu. İlk, orta ve yüksek Öğrenimini İzmir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Muhasebe Bölümü ve Hukuk Fakültesi Adalet Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Beykoz Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Dublin Üniversitesi’nde “Uluslararası İşletmecilik” bölümünde Doktora eğitimini tamamlayarak Ph.D ünvanı almıştır. 2016 yılında İZSMMMO Kemeraltı Semt Temsilci Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2016,2019 ve 2022 İZSMMMO seçimlerinde TÜRMOB Delegesi seçilmiştir. Kurucu Başkanı Olduğu Genç Ve Yeni Ofis Açan Mali Müşavirler Derneği’nde Başkanlık görevine devam etmektedir. Birçok gazete ve mesleki mecralarda makaleleri bulunmakta olup 2021 yılında "COVid-19 Sürecinde Muhasebe Ve Finans Sektöründe Dijital Dönüşümün Önemi" kitabını ve 2022 Yılında “Entegre Raporlama ve Türk İşletmelerinde Uygulanması”kitabını okurlarıyla buluşturmuştur. 2000 yılında lise stajı ile tanıştığı mesleğini 11 yıldır kendi bürosunda ve ortak olduğu Mali Müşavirlik şirketlerinde sürdürmektedir.

logo