1990

1994-1996 ODA TARİHİ

5.OLAĞAN GENEL KURUL

14 Mayıs 1994 günü Fuar İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlayan genel kurulun girişinde tüm meslektaşlarımıza alınan hizmet binasının tapusunun fotokopisi dağıtıldı.

Genel kurulu yönetmek üzere divan başkanlığına Masum Türker, Başkan yardımcılığına Ercan İskeçeli, yazmanlıklara ise Safiye İyidoğan ve Mehmet Ertümer getirildiler.

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın beşinci genel kuruluna gelen mesajlar okundu.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Milletvekili Veli Aksoy, İzmir Barosu Başkanı Volkan Alposkay,
SHP il Başkanı Hilmi Değirmenci, Balçova Belediye Başkanı Mustafa Şentürk, Bornova Belediye Başkanı Aysel Bayraktar
SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, ANAP Genel başkanı Mesut Yılmaz, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Devlet Bakanı İbrahim Tez, Devlet Bakanı Baki Ataç, Maliye Bakanı İsmet Attila, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe,
Ulaştırma Bakanı Kaya Köstepen, Ticaret Bakanı Tahir Köse, TÜRMOB genel sekreteri Uğur Büyükbalkan, TÜRMOB
eski genel saymanı Kenan Yurdakul ile Makine Mühendisleri Odası mesaj gönderenler arasındaydı.

Ayrıca TÜRMOB’a bağlı Kocaeli, Diyarbakır, Bursa, Kırklareli, Konya, Kütahya, Yozgat,Eskişehir, İçel, Adana, Ordu, Aydın, Zonguldak, Edirne, Nevşehir, Hatay ve Denizli SMMM Odaları da kutlama mesajı göndermişti.

Gruplar adına yapılan konuşmalarda “Çağdaş Grup” adına Nurettin Akbaş, “Demokratik Katılım” grubu adına Nuri Mengüarslan birer konuşma yaptılar

Yönetim kurulu raporu ve oda çalışmaları hakkında Aydın özdemir, Ahmet Kumaş, Şakir Aldemir, Rüştü Açık, Sait Meriç, Bayazıt Kanat, Cahit Üzken, Hasan Özkılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Erdoğan Dönmüş, Şeref Şencanbaz görüşlerini belirttiler.

Genel kurul çalışmalarının ikinci günü olan 15 Mayıs 1994 tarihinde seçimler yapıldı. 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
1 numaralı Amfisinde gerçekleşen seçimlerde 1288 kayıtlı üyeden 573 kişi oy kullandı. 2 oy boş çıktı. 2 oy iptal edildi.
Seçim sonuçlarına göre oda kurulları şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu:

Nurettin Akbaş 370 oy
Necmettin Keleş 352 oy
Nihal Açık 339 oy
Bekir Kahraman 336 oy
Sadi Geçim 335 oy

Denetleme Kurulu:

Mestan Doyran 329 oy
M.Uğur Mutlu 325 oy
Necdet Özkahya 324 oy

Disiplin Kurulu:

Şakir Aldemir 336 oy
M.Cahit Üzken 330 oy
Tuğrul Çölmekçi 329 oy
Ayhan Orucak 328 oy
Bahattin Korkmazer 325 oy

15 Mayıs 1994 günü seçilen yeni yönetim kurulu, 18. 05 1994 günü toplanarak kendi arasında görev bölümü yaptı. Nurettin Akbaş oda başkanlığına, Necmettin Keleş başkan yardımcılığına, Sadi Geçim oda sekreterliğine, Nihal Açık oda saymanlığına Bekir Kahraman koordinatör üyeliğe getirildi.

İzmir delegesi olan Rıfat Nalbantoğlu 2. kez TÜRMOB’a seçilerek İzmir odasının merkezi temsilinde görev aldı.


6. OLAĞAN GENEL KURUL


Merkezde 261, 7 İlçelerde 323 olmak üzere toplam 2940 meslektaşa ulaşıldığı bir dönemde 27. Mayıs 1995 günü Kaya Prestige Oteli’nde yapılan seçimsiz mali genel kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Şeref Şencanbaz, Yazmanlıklara ise Erol Sevil, Yalçın Karaca ve Suzan Kumaş seçildiler.

TÜRMOB Genel Başkanı Mustafa Özyürek, TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Masum Türker, TÜRMOB Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Uçar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, DYP İl Başkanı Turhan Arınç, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Şinasi Ertan’dan gelen telgraf ve mesajlar okundu.

TÜRMOB’a bağlı meslek örgütlerimizden İçel, Zonguldak, Tekirdağ, Kayseri, Kırklareli, Gaziantep, Kütahya, Çorum SMMM Odaları ve Ankara YMM Odası’nın mesajları da okunarak gündeme geçildi.

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Beşinci Olağan Genel Kurul’dan hemen sonra oda çalışmaları

logo