2000

2004-2006 ODA TARİHİ

Odamızın 8-9.Mayıs.2004 tarihlerindeki 15.Olağan Genel Kurulu sonucunda yapılan ilk toplantıda Kurullarımızın görev dağılımı oy birliği ile aşağıdaki gibi oluşmuştur. 
                                                                
YÖNETİM KURULU 
Başkan                        : Feyzullah TOPÇU 
Başkan Yardımcısı      : İlhan BORA 
Oda Sekreteri              : Metin AKSOY 
Sayman                       : Halil KIRLI 
Eğit.Sor.Koord.Üye      : Vedat ADAK 
  
DENETLEME KURULU 
Başkan                        : Hüseyin HAMAMCILAR 
Üye                             : Vedat HEYFEGİL 
Üye                             : Salih Semih ÖZSOYSOP 
  
DİSİPLİN KURULU 
Başkan                        : Kaya ÖRGEN 
Başkan Yardımcısı        : Mehmet ÖZGÜR 
Sekreter                       : M.Faruk AKSU 
Üye                              : Şükrü PARMAKLI 
Üye                              : Ömer AKBAŞ

logo