2000

2006-2008 ODA TARİHİ

Odamızın 13-14.Mayıs.2006 tarihlerindeki 17.Olağan Genel Kurulu sonucunda yapılan ilk toplantıda Kurullarımızın görev dağılımı oy birliği ile aşağıdaki gibi oluşmuştur.
                                                                                     
YÖNETİM KURULU
Başkan                          : Feyzullah TOPÇU
Başkan Yardımcısı        : İlhan BORA
Oda Sekreteri                : Metin AKSOY
Sayman                         : Halil KIRLI
Eğit.Sor.Koord.Üye        : Vedat ADAK
 
DENETLEME KURULU
Başkan                          : Hüseyin HAMAMCILAR
Üye                               : Vedat HEYFEGİL
Üye                               : Salih Semih ÖZSOYSOP
 
DİSİPLİN KURULU
Başkan                          : Kaya ÖRGEN
Başkan YardımcısI          : Şükrü PARMAKLI
Sekreter                         : M.Faruk AKSU
Üye                                : Mehmet ÖZGÜR
Üye                                : Ömer AKBAŞ

logo