Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleği Hakkında Yayınlanan Mevzuatlar

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu


Sınav Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında Açıklamalar ve Uygulama Değişiklikleri (19.09.2014 / 05910 Sayılı TÜRMOB yazısı)


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği (SMMM'lik ve SM'lik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali)


Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 22.05.2015 tarih ve 29363 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali)


TESMER ile TESMER Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge (R.G. 26.10.2013) (26 Temmuz 2014 Tarihli R.G. ile düzenlenmiş şekli) 


Staj ve Sınavlara İlişkin Uygulama Yönergesi (07.10.2016, 08.02.2017 ve 09.03.2017 tarihli TÜRMOB Yönetim Kurulu Kararları ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.) 


Staj ve Sınavlara İlişkin Uygulama Yönergesi (07.10.2016, 08.02.2017 ve 09.03.2017 tarihli TÜRMOB Yönetim Kurulu Kararları ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.) 


Staj ve Sınavlara İlişkin Uygulama Yönergesi Ekleri (07.10.2016 tarihli TÜRMOB Yönetim Kurulu Kararları ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.) 

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi tarafından Yayınlanan Yazılar
3568 Sayılı Yasa'nın 6/ı maddesine göre Stajdan Sayılan Hizmetler (13 Temmuz 2017-1410 Sayılı Yazı)


e-Stajyer Eğitimi Yeni Sürümü (4 Nisan 2017-578 Sayılı Yazı)


"Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi" nin "Üniversitelerde Görev Yapanlar" başlıklı 8.2.4 bölümünde yapılan değişiklik, (15 Mart 2017-396 Sayılı Yazı)


Staja Giriş Sınav Süresi (10 Mart 2017-377 Sayılı Yazı)


Staj ve Sınavlar için ek ücret talep edilmemesi (1 Mart 2017-321 Sayılı Yazı)


"Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi" nin "Staja Giriş Sınavı Başvurusunda Dosya İle Aday Tarafından Sunulacak Belgeler" başlıklı 6.6.1 bölümünün 5'inci maddesinde yapılan değişiklik, (1 Mart 2017-319 Sayılı Yazı)


2016 / 01 C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmeleri


2015 / 01 Bağımsız Denetim Hizmeti Veren Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetiminde Staj


2014 / 06 Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi'nin "Staja Giriş Sınavı Konuları ve Yüzdelik Dağılımları" başlıklı 6.2 bölümünde yapılan değişiklik


2014 / 05 TESMER ile TESMER Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge


2014 / 04 Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi'nin "Staj Yapılacak İşyerleri" başlıklı 8.1 bölümünde yapılan değişiklik


2014 / 03 Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi'nin "Stajyer Eğitimi Kapsamındaki Dersler ve Yer Aldıkları Bölümler" başlıklı 9.e bölümünde yapılan değişiklik


2012 / 01 İkametgah İlmühaberi


2009 / 04 Sınavlar


2009 / 03 Sınav Bedelinin İade ve Mahsup İşlemi


2009 / 02 Staja Giriş Sınavı


2009 / 01 Staja Başlama, Staj Süresi


2001 / 02 Bağımsız Denetim Şirketleri ve Staj

logo