TESMER İZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULU

image

Şerif YILDIZ

Başkan
Özgeçmiş
Şerif YILDIZ / Başkan

Şerif YILDIZ, 1996 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans, İzmir Mali Müşavirler Odası ile Gediz Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında 2013 yılında Gediz Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında (MBA) yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek Lisans projesini “İşletme Finansı” alanında (İşletmelerde Finansal Risklerin Önlenmesinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Rolü, 2013) vermiştir. 1997-1998 yılları arasında askerlik görevini yerine getirmiştir. 1998-2011 yılları arasında TARİŞ Genel Müdürlüğünde Müfettişlik ve Yöneticilik yapmıştır. 2006 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM-CPA) olmaya, 2013 yılında Sermaye Piyasasında (SPK) bağımsız denetim yapmaya hak kazanmıştır. 2013 yılı itibariyle Kamu Gözetim Kurumu’nun (KGK) lisans vererek Türkiye genelinde yetkilendirdiği Bağımsız Denetçiler arasında yer almıştır. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bünyesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Yeni Türk Ticaret Kanunu konularında eğiticinin eğitimini almış, uzmanlık alanı ile ilgili seminerler vermiştir. Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Bilirkişi olarak, Kalkınma Ajanslarına sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesinde Bağımsız Proje Değerlendirme Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılında kurulan Ege Yönetim Danışmanları Derneği’nin kurucuları arasında yer almış ve söz konusu dernekte Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen bireysel vergi mükellefiyeti kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini; muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işler hakkında müşavirlik yapmak, inceleme, tahlil, denetim, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik işleri yapmak şeklinde sürdürmektedir. Ayrıca 2011 yılında kurduğu şirketinde (METOT Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta, bağımsız denetim hizmetlerinin yanısıra KOBİ ölçeğindeki şirketlere Maliyet, Bütçe ve Finansal Raporlama / Kurumsallaşma ve Kurumsal Yeniden Yapılanma / İnsan Kaynakları ve Çalışma Hukuku / Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi konularında müşavirlik hizmeti sunmaktadır. Şerif YILDIZ evli ve üç çocuk babasıdır.

image

Fatma KİRKİT

Başkan Yardımcısı
Özgeçmiş
Fatma KİRKİT / Başkan Yardımcısı

1976 İzmir doğumlu. İzmir Ticaret Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun. Mesleği 1993-2010 yılları arasında özel sektörde, 2010 yılından itibaren de bağımsız olarak sürdürmektedir.

logo