SMMM Sınav İşlemleri

    • Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS  üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir. 

  - Finansal Muhasebe 
  - Finansal Tablolar ve Analizi,
  - Maliyet Muhasebesi,
  - Muhasebe Denetimi,
  - Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
  - Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
  - Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
  - Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)
  logo